Скритите енергийни комисиони отразяват ли се наspan Вашата компания?

Енергийните компании може да дължат десетки хиляди паунда компенсация на милиони компании и организации в Обединеното кралство.

Ако Вашата компания, благотворителна организация, училище, клуб или религиозна група е използвала енергиен посредник, за да договори газ или електричество, и посредникът не е бил напълно прозрачен с Вас относно комисионата, която ще бъде платена, може да имате право да предявите иск.

Скрити комисиони са плащани в промишлен мащаб на нерегулирани посредници, което води до надуване на сметките за енергия на клиентите. Фактът, че енергийните компании не са казали на клиентите си, че са платили на посредниците тези „подкупи“ означава, че тези пари сега могат да бъдат поискани обратно от техните клиенти.

Скандалът в цифри

Милиони

Милиони предприятия и организации са засегнати

2,25 млрд. паунда

Изплатени комисиони всяка година

10 пенса

До 10 пенса на kw/h, добавени към цената на енергията

Защо да се присъедините към Иска?

Цените на енергията са най-високи за всички времена. Предприятията и организациите от трети сектори са подложени на невиждан до момент натиск.

Ако в момента плащате повече или сте плащали повече в миналото, имате право да получите компенсация сега.

„Всички се борим с всичко. Най-големите ни разходи са за газ – повече от наема и цените взети заедно. Не можем да инвестираме никаква печалба, тъй като трябва да я вложим обратно в компанията за покриване на сметките, а заемите в момента са много скъпи. Това е наистина труден момент, но не можем да оцелеем без енергия.“

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХРАНИ

Нашите поддръжници

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.