За нас

„Харкъс Паркър“ е водеща адвокатска кантора за съдебни спорове, която е специализирана в предявяването и защитата на сложни искове, често включващи големи групи ищци. Настоящите ни кампании включват:

Равно заплащане в „Теско“

Въпреки 40-годишното законодателство за равно заплащане, все още има дълбоко убеждение, че така наречената работа на жените струва по-малко от тази на мъжете. Ние действаме в полза на няколко хиляди служители на супермаркети в техния иск срещу „Теско“ [Tesco] за равно заплащане.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Съдебни спорове в Уудфорд

Ние действаме в полза на инвеститорите в техния иск срещу Link Fund Solutions за това, че не са успели да управляват разумно фонда Woodford Equity Income. Ако притежавате или сте притежавали акции във Фонда за доходи от собствен капитал на LF (преди това Фонда за доходи от собствен капитал на LF Woodford) директно, чрез посредник или чрез Вашия индивидуален пенсионен фонд [Self Invested Personal Pension] (SIPP), може да имате право да предявите иск за обезщетение.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Съдебен процес за „ипотечни затворници“

Ние действаме в полза на хиляди собственици на жилища, които имат ипотеки с кредитори, които не предлагат конкурентни ипотечни продукти, и които са били притиснати да плащат високи лихви по ипотеките си. Ако имаме успех, кредитополучателите ще имат право на компенсация за прекомерния размер на лихвата, която са платили.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Банка Whistletree

Ние действаме в полза на настоящи и бивши клиенти на Whistletree, на които са начислявани високи лихви, в нарушение на условията на техните ипотечни споразумения.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Иск от студентска група

Ние действаме в полза на хиляди настоящи и бивши студенти в искове за обезщетение срещу британски университети. Искът им се отнася до факта, че са им начислени пълни такси за онлайн или отменено обучение по време на пандемията и стачките на персонала.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Иск за кредитни карти

Започваме колективен иск срещу Mastercard и Visa от името на компании, приемащи плащания с корпоративни карти в Обединеното кралство, както и кредитни и дебитни карти от чуждестранни посетители. Твърдим, че таксите за трансакции, определени от Mastercard и Visa, са незаконни, и че компаниите трябва да бъдат компенсирани.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Искове към Home REIT

Ние предявяваме искове от името на инвеститори, които са претърпели загуби от акции, които са притежавали или продължават да притежават в Home REIT.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Съдебен процес срещу инвестиционен фонд Closet Trackers

Разследваме искове от името на инвеститори, които са били свръхтаксувани за инвестиране в т.нар. фондове „closet tracker“.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Основните контакти в рамките на екипа за съдебни спорове на групата за енергийни посредници са:

ДЕЙМЪН ПАРКЪР Старши партньор
МАТЮ ПАЧИНГ Старши сътрудник
ДАНИЕЛ КЕРИГАН Старши сътрудник
ОЛИВИЯ СЕЛИ Сътрудник
ДЖЕНИФЪР КАСИДИ Директор на правните операции

Нашите благотворителни организации

„Харкъс Паркър“ подкрепя благотворителните организации, посочени по-долу, чиито обекти са неблагоприятно засегнати от кризата с разходите за живот. Ще дарим част от нашия хонорар на тези благотворителни организации. Това няма да повлияе на сумата, която получавате, тъй като дарението ще бъде изпълнено изцяло от приходната част на „Харкъс Паркър“ при успех на исковете.

„ЗВЕЗДАТА НА МАМА“

Национална благотворителна организация, подкрепяща жени (и техните семейства), които са диагностицирани с рак по време на бременността или скоро след нея. Тяхната работа включва мрежи за поддръжка, обучение за медици
и акушерки, субсидии и др.

„ХОР НА СВОБОДАТА“

Малка благотворителна организация, която ръководи професионално хорове в британски затвори. Това не само осигурява полезна и здравословна дейност за затворниците, но и мрежа за подкрепа, която им се предлага след освобождаването им от затвора, когато истинската работа може да промени живота им.

„ОВДОВЕЛИ И МЛАДИ“

WAY е единствената благотворителна организация за хора на възраст под 50 години, с починал партньор. Тя предлага подкрепа между хора със сходна съдба. Организира се от доброволци, които са преживели тежка загуба.

„СИНДРОМ НА ДРАВЕ“

Осигуряване на подкрепа на страдащите и всички засегнати от синдрома на Драве. Това е най-подходящият пример за определението за „малка“ благотворителна организация – такава „която не бихте знаели, че съществува, докато не се нуждаете от нея“.

„ЗАПАЛИ ИСКРАТА!“

Благотворителна организация в Обединеното кралство, която има модел
за финансиране на местни театрални групи, като раздава билети на хора, които иначе никога не биха получили възможност да присъстват на театрални представления.

„ФОНДАЦИЯ НА ИЗГУБИЛИТЕ БЛИЗЪК ЧОВЕК“

Утвърдена благотворителна организация, предоставяща многообразна подкрепа на хора в Обединеното кралство, които са загубили някой близък поради рак или Ковид.

„НЕЩО, КОЕТО ОЧАКВАТЕ С НЕТЪРПЕНИЕ“

Благотворителна организация в Обединеното кралство, която предоставя специални дни/празници/пътувания на пациенти, семейства и болногледачи, засегнати от рак. Интересен модел, където всеки дарен 1 паунд води до три пъти увеличаване на стойността на предлаганите лакомства.

„СИЛНИ МЪЖЕ“

Благотворителна организация за подкрепа на мъжете, претърпели тежка загуба. [A male bereavement support charity] Нашата цел е да подкрепяме мъжете след тежка загуба. Скръбта може да причини тежки емоционални, физически и здравословни състояния, които често се пренебрегват, особено от мъжете. Нашите услуги са базирани на взаимна подкрепа, предоставяна от хора, които са претърпели подобна загуба.

„Мускулна дистрофия“
Подкрепа по време на съдебен процес

Подкрепата по време на съдебен процес има за цел да създаде увереност на хората, че могат да се представят достойно в съда и да се ориентират в сложния съдебен процес, за да постигнат възможно най-справедливото изслушване. Към днешна дата „Подкрепа по време на съдебен процес“ е подпомогнала десетки хиляди хора. Благотворителен текст за „Подкрепа на Съда“

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.