Hakkımızda

Harcus Parker, genellikle büyük davacı gruplarını içeren karmaşık davaların açılması ve savunulmasında uzmanlaşmış önde gelen bir hukuk şirketidir. Mevcut kampanyalarımız şunları içermektedir:

Tesco Eşit Ücret

40 yıllık eşit ücret mevzuatına rağmen, sözde kadın emeğinin erkeklerinkinden daha az değerli olduğuna dair köklü bir inanç hâlâ var. Tesco aleyhinde eşit ücret taleplerinde binlerce süpermarket personeli adına hareket ediyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Woodford Davası

Woodford Özsermaye Gelir Fonu’nu sağduyulu bir şekilde yönetemedikleri için Link Fund Solutions’a karşı hak taleplerinde yatırımcılar adına hareket ediyoruz. LF Özsermaye Gelir Fonu’nda (eski adıyla LF Woodford Özsermaye Gelir Fonu) doğrudan, bir aracı aracılığıyla veya SIPP’nizde pay sahibiyseniz veya önceden pay sahibi olduysanız tazminat talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

İpotek Mahkûmları Davası

Rekabetçi ipotek ürünleri sunmayan borç verenlerle ipotekleri olan ve ipoteklerinde yüksek faiz oranları ödemek zorunda kalan binlerce ev sahibi için hareket ediyoruz. Başarılı olursak borçlular ödedikleri aşırı faiz tutarı için tazminat alma hakkına sahip olacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Whistletree

İpotek anlaşmalarının hüküm ve koşulları ihlal edilerek yüksek faiz oranları uygulanan, mevcut ve eski Whistletree müşterileri adına hareket ediyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Öğrenci Grubu Talebi

İngiliz üniversitelerine karşı tazminat taleplerinde binlerce öğrenci ve eski öğrenci adına hareket ediyoruz. Öğrencilerin talepleri, pandemi ve personel grevleri sırasında çevrimiçi veya iptal edilmiş öğrenim için tam ücret vermeleri ile ilgilidir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Ticari Kart Hak Talebi

Birleşik Krallık kurumsal kartları ve denizaşırı ziyaretçilerden kredi ve banka kartları kullanılarak ödeme kabul eden işletmeler adına Mastercard ve Visa aleyhine toplu dava açıyoruz. Mastercard ve Visa tarafından belirlenen işlem ücretlerinin yasa dışı olduğunu ve işletmelere ödeme yapılması gerektiğini söylüyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Home REIT Hak Talebi

Home REIT’te sahip oldukları veya sahip olmaya devam ettikleri hisselerden zarar gören yatırımcılar adına talepte bulunuyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Endeks Takipçileri Davası

“Endeks takipçisi” oldukları iddia edilen fonlara yatırım yaptıkları için kendilerinden fazla ücret alınmış yatırımcılar adına talepleri araştırıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Enerji aracılık grubu dava ekibindeki ana irtibat kişileri şunlardır:

Damon Parker Kıdemli Ortak
Matthew Patching Kıdemli Üye
Daniel Kerrigan Kıdemli Üye
Olivia Selley Üye
Jennifer Cassidy Hukuki Operasyonlar Direktörü

Hayır kurumlarımız

Harcus Parker, amaçları hayat pahalılığından olumsuz etkilenen aşağıdaki hayır kurumlarını desteklemektedir. Ücretimizin bir kısmını bu hayır kurumlarına bağışlayacağız. Bu, sizin aldığınız tutarı etkilemeyecektir. Çünkü bağış, taleplerin başarılı olması halinde tamamen Harcus Parker’ın gelirdeki payından karşılanacaktır.

MUMMY’S STAR

Gebelik sırasında veya hemen sonrasında kanser tanısı konmuş kadınları (ve ailelerini) destekleyen ulusal bir hayır kurumu. Çalışmaları arasında destek ağları, sağlık çalışanları ve ebeler için eğitim, hibeler ve daha fazlası yer alıyor.

LIBERTY CHOIR

Birleşik Krallık’taki hapishanelerde profesyonel korolar gerçekleştiren küçük bir hayır kurumu. Bu sadece mahkumlar için değerli ve sağlıklı bir faaliyet olmakla kalmıyor, ayrıca gerçek işin önemli olduğu serbest kaldıkları zamanlarda destek ağı da sağlıyor.

WIDOWED AND YOUNG (WAY)

WAY, eşleri öldüğünde 50 yaşında ve altında olan kişiler için tek hayır kurumudur. Sevdiklerini kaybetmiş gönüllüler tarafından düzenlenen akranlar arası bir destek sağlar.

DRAVET SYNDROME UK

Dravet Sendromundan etkilenen tüm hastalara destek sağlar. “Küçük” hayır kurumu tanımının mükemmel bir örneği – “ihtiyacınız olana kadar var olduğunsan haberdar olmayacağınız bir hayır kurumu”.

LIGHTS UP!

Birleşik Krallık çapında bu tür performanslara katılma fırsatı bulamayacak kişilere bilet dağıtarak bölgesel tiyatro gruplarını finanse etmek için bir modele sahip bir hayır kurumu.

THE LOSS FOUNDATION

İngiltere’de kanser veya Covid yüzünden yakınını kaybetmiş olan insanlara çok kanallı destek sağlayan köklü bir hayır kurumu.

SOMETHING TO LOOK FORWARD TO

Kanserden etkilenen hastalara, ailelere ve bakıcılara özel günler/tatiller/seyahatler sağlayan Birleşik Krallık çapındaki hayır kurumu. Bağışlanan her £1 tutarının sunulan faydaların değerinin 3 katına artırılmasıyla sonuçlanan ilgi çekici bir model.

STRONGMEN

Bir erkek vefat destek hayır kurumu. Amacımız, ölümün ardından erkekleri desteklemektir. Keder, özellikle erkeklerde sıklıkla göz ardı edilen hatta görmezden gelinen ciddi duygusal ve fiziksel sağlık durumlarına neden olabilir. Hizmetlerimiz, benzer bir kayıp yaşamış kişiler tarafından akran tabanlı olarak sunulmaktadır.

Muscular Dystrophy UK
Support Through Court

Support Through Court, insanların onurlu bir şekilde temsil edilmelerini ve mümkün olan en adil yargılamaya ulaşmak için karmaşık mahkeme sürecinden geçebilmelerini sağlamayı amaçlar. Bugüne kadar, Support Through Court, mahkeme süreci boyunca on binlerce kişiyi desteklemiştir.” Support Through Court için Hayır Kurumu Metni

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.