İş Enerjisi İddiası ile ilgili sorularınızı yanıtlamak

İddia ne hakkında?

Bu talepler, ‘gizli komisyonların’ veya uygun yasal adıyla rüşvetlerin geri alınmasıyla ilgilidir.

Enerji tedarikçilerinin enerji aracılarına, aracının müşterileri adına düzenlediği her enerji sözleşmesi için komisyon ödemesi yaygın bir uygulamadır. Çoğu durumda, son müşteriye komisyondan bahsedilmez. Ancak müşteri, daha yüksek enerji ücretleri ödeyerek bunun maliyetini üstlenir. Çoğu durumda, bu ödemeler yasa dışıdır ve tedarikçi tarafından ödenen rüşvet anlamına gelir. Sonuç olarak müşteri faiz ve zararlar dahil rüşvetin geri ödenmesine hak kazanır.

OFGEM, Üçüncü Taraf Tanıtıcılar hakkında ne söyledi?

Ofgem, uzun süredir enerji piyasasında şeffaflığın olmamasıyla ilgili endişeler taşıyor. Yakın zamanda yapılan bir ‘mikro iş incelemesinde’ Ofgem, pazarın “fiyatlandırma konusunda hâlâ tamamen şeffaf olmadığını ve şirketlerin hizmet verdikleri müşterilerden hatırı sayılır ölçüde daha fazla önemli bilgiye sahip olduğunu” belirtmiştir.

[those arrangements] Ofgem, daha sonra yapılan bir görüşmede aracı komisyonlarında şeffaflık eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu tespit etti: “Mikro işletmeler aracılar ve tedarikçiler arasındaki tipik ticari düzenlemelerden, [bu düzenlemelerin] mikro işletmelere sunulan teklifler üzerindeki etkisinden ve bir aracı hizmeti kullanılarak tedarik sözleşmesinin kabul edilmesinin gerçek maliyetlerinden emin değiller veya bundan tamamen habersizler. Aracı komisyonu hakkında bilgi eksikliği özellikle önemli bir sorun gibi görünmektedir. Aracı komisyon ücretleri konusunda şeffaflık olmaması, birçok mikro işletmenin enerji faturaları üzerinden ödediklerinin ne kadarının seçtikleri aracıya gittiğinin farkında olmaması anlamına geliyor.” Başka bir deyişle, komisyonlar uygun şekilde açıklanmıyor ve sonuç olarak mikro işletmelerin en iyi anlaşmalara erişmesi engelleniyor.

Aracıların uygulamaları ve şeffaflık eksikliği ile ilgili varılan sonuçlar, yalnızca mikro işletmeler için değil, bir bütün olarak mesken harici enerji pazarındaki müşteriler için de geçerlidir.

Ne kadar tazminat alabilirim?

Hak kazanabileceğiniz tazminat miktarı, ödenen komisyon miktarı (ör. ödediğiniz enerji birim oranının kWh başına 3 peni, 5 peni veya 10 peni olması) ve her sözleşme kapsamında tükettiğiniz enerji miktarı gibi faktörlere bağlı olacaktır.

Aşağıda muhtemel tazminat oranlarını gösteren bir tablo bulunmaktadır:

Toplam (gaz ve elektrik) yıllık enerji kullanımı (kWh)
60,000 80,000 100,000 200,000 500,000
Üç yıllık bir sözleşme varsayılarak ödenen toplam komisyon 2 peni £3,600.00 £4,800.00 £6,000.00 £12,000.00 £30,000.00
3 peni £5,400.00 £7,200.00 £9,000.00 £18,000.00 £45,000.00
5 peni £9,000.00 £12,000.00 £15,000.00 £30,000.00 £75,000.00
10 peni £18,000.00 £24,000.00 £30,000.00 £60,000.00 £150,000.00

 
Tablonun tamamını göremiyor musunuz? Tüm verileri ortaya çıkarmak için sola ve sağa kaydırabilirsiniz.

Talebin yasal dayanağı nedir?

Kısacası talebin yasal dayanağı, tedarikçiniz tarafından enerji aracınıza yapılan ödemenin rüşvet sayılmasıdır. Bir aracının size tarafsız ve çıkarı olmadan tavsiyelerde bulunma yükümlülüğü olduğu durumda, bir komisyonun kabul edilmesi aracının sizin için en uygun sözleşmeden ziyade en büyük komisyonun ödeneceği sözleşmeyi tavsiye etmesini daha olası hale getirdiği için bu görevle çelişir. Aracınız bu tür bir komisyonu kabul etmesi için tam bilgilendirilmiş onayınızı almışsa hiçbir talep hakkı olmayacaktır. Bilgilendirilmiş onay verilmediğinde tazminat talebi hakkı olacaktır.

Bu durumlarda gizli komisyonların ödenmesini neden rüşvet olarak nitelendiriyorsunuz?

Tedarikçi veya aracının ceza gerektiren bir suç işlediğini iddia etmiyoruz. Bunun yerine, müşterinin bilgilendirilmiş onayı olmadan tedarikçiden aracıya komisyon ödenmesinin, aracıya veya tedarikçiye karşı bir hak talebine yol açan bir medeni kanuna istinaden bir rüşvet anlamına geldiğini söylüyoruz.

Bu ödemeler, ister istemez aracınızın en uygun enerji sözleşmesine ilişkin size tarafsız tavsiyede bulunma görevini engellemektedir. Tedarikçiniz, aracınıza bir komisyon ödeyerek aracıyı aslında yapamayacakları ve sizin en uygun çıkarınıza olmayabilecek belirli bir tavsiyede bulunmaya etkin bir şekilde teşvik ediyor.

Hangi yazılı delilleri sunmam gerekecek?

Talep etmek istediğiniz her bir enerji sözleşmesi veya saha ile ilgili olarak aşağıdaki belgelerden en az birini sağlamanız gerekecektir:

(i) bir enerji faturası;

(ii) siz ve enerji tedarikçiniz arasındaki sözleşme ve/veya

(iii) siz ve enerji aracınız arasındaki sözleşme.

Ayrıca, aracınız tarafından bir komisyonun tedarikçiniz tarafından aracınıza ödendiği konusunda uygun şekilde bilgilendirilmediğinizi de bize teyit etmeniz gerekecektir. Kayıt sürecine başladıktan sonra çevrimiçi anketimiz aracılığıyla bize vermeniz gereken onayın kesin niteliğini ve etkisini açıklayacağız.

Ek olarak, ‘müşterini tanı’ kontrollerini tamamlayabilmemiz amacıyla, sizin (yani işletmeniz adına bize talimat veren kişinin) seçmen kütüğü kontrolünden veya başka bir kimlik kontrolünden geçtiğinden emin olmamız gerekir. Bu nedenle, pasaportunuzun veya sürücü belgenizin bir suretini sağlamanız gerekebilir.

Hangi tanık delillerini sunmam gerekebilir?

Binlerce bireysel davacının bulunabileceği bu tür bir davada, tanık göstermenizin istenmesi istatistiksel olarak çok olası değildir. Kanıtlar genellikle davacılar adına avukat tanık beyanları ve bilirkişiler aracılığıyla sağlanır.

Ancak işletme adına komisyon ödemesini bilmediğinizi teyit etmeniz gerekecektir. Ayrıca bize enerji sözleşmeleri ve/veya enerji faturaları gibi talebinizle ilgili belgeleri de sağlamanız gerekecektir.

Ayrıca, zaman içinde mahkemeye ibraz etmeniz gerekebilecek açıklanabilir belgeleri korumak için işletme genelinde ‘belge bekletme bildirimi’ olarak adlandırılan bir düzenleme yapmalısınız. Bunu kayıt sürecinde daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Katılmamın bana maliyeti ne olacak?

Tazminat temelli bir anlaşma (‘DBA’) temelinde hareket ederiz. Bu, bir tür kazanmazsak ücret yok anlaşmasıdır, bu nedenle davaya katılmak için ön ödeme yoktur. Harcus Parker mahkeme ücretleri ve bilirkişilerin ve danışmanlık ücretleri vb. dahil olmak üzere talebinizin takibine ilişkin masrafları karşılayacaktır. Talebinizin başarılı olması durumunda, aldığınız tazminatın %33’ü artı KDV’yi (varsa) ve ayrıca Olay Sonrası Sigortası primleri gibi orantılı ödeme payınızı sizden talep edeceğiz.

Hukuk ekibimin masraflarını ödemek zorunda kalabileceğim herhangi bir durum var mı?

Biz, kazanmazsak ücret yok esasına göre hareket ediyoruz. Hak talepleri başarılı olursa talep gelirlerinizin %33’ünü artı KDV (varsa) ve ayrıca orantılı ödeme payınızı bize ödeyeceksiniz.

Hak talepleri başarılı olmazsa talebinizin takibinde ortaya çıkan maliyetlerimiz için sizden ücret almayacağız.

Sizin adınıza iş yaptıktan sonra bizimle anlaşmanızı feshederseniz yukarıdakilere göre değil, kayıt anketimizde mevcut olan ve dikkatlice ve tam olarak okumanız gereken tazminata dayalı sözleşmede belirtildiği şekilde sizden ücret almayı seçebiliriz.

Dava süreci ne kadar sürebilir?

Davanın sonuçlanması uzun yıllar alabilir ve bu, özellikle bunun gibi grup davaları için geçerlidir. İşletmeler hızlı bir çözüm beklememeli ve davaların yaklaşık 5 yıl sürmesine hazırlıklı olmalıdır. Davalıların hak taleplerini erken bir aşamada çözmeyi seçmesi mümkündür, bu durumda çok daha hızlı bir sonuç elde edilebilir.

Benim adıma Harcus Parker’a kim talimat verecek?

Bunun gibi grup davalarında, avukatların her işletmeden hak talebinin yönetimi hakkında bireysel talimatlar alması pratikte mümkün değildir. Bunun yerine, her bir davacının Harcus Parker’a talimat verirken imzaladığı Dava Yönetim Anlaşması (veya ‘LMA’)ile Harcus Parker’a taleplerin yönetimi hakkında günlük talimatlar verecek bir davacılar komitesi kurulur. LMA ayrıca belirli kararların (uzlaşma ile ilgili olanlar dahil) alınma şekline ve taleplerin yürütülme şeklinden memnun değilseniz ne yapabileceğinize dair hüküm de içerir. LMA’yı Harcus Parker’ın dava anlaşmasının geri kalanıyla birlikte dikkatlice okumanız önemlidir.

Komite kimlerden oluşuyor?

Komite, davada daha aktif bir rol almak isteyen davacı işletmelerin yöneticilerini ve üyelerini içerecektir. Kaydolduktan sonra komitenin bir parçası olmak istiyorsanız lütfen iletişime geçin. Pratik nedenlerden dolayı komite üyelerinin sayısı üzerinde bir üst sınır olacaktır. Ancak amaç komitenin bir bütün olarak davacı grubunu temsil etmesidir.

Hukuk ekibinin üyeleri kimlerden oluşuyor?

Damon Parker, davanın genel yönetimi ve denetiminden sorumlu İş Ortağıdır. Bay Parker, firmada Kıdemli Üye olan Matthew Patching ve Üye Olivia Selley tarafından desteklenecektir. İşin doğru düzeyde kıdem ve deneyim (ve dolayısıyla maliyet) ile yapılması için uygun olan yerlerde diğer avukatları sürece dahil edeceğiz.

Davalar nasıl yürütülecek?

Davalar, bireysel olarak değil grup olarak yürütülecektir. Bu, talebinizin diğer işletmelerin talepleri ile birlikte grup haline getirileceği anlamına gelir. Davaları bu şekilde yönetmenin çeşitli nedenleri vardır. Ancak ana neden, davaların finansal olarak sürdürülebilir olması ve yasal çalışmaların talepler arasında tekrarlanmaması için ölçek ekonomisinden yararlanmaktır.

Danışma kurulu kimlerden oluşuyor?

Danışma kurulu, enerji piyasasını ve işletmelerin piyasalarla nasıl etkileşime girdiğini iyi anlayan sektör uzmanlarından oluşacaktır. Danışma kurulu, davacı komitesinin çalışmalarını desteklemek için hazır olacaktır.

Hak talebini kim destekliyor?

Harcus Parker, enerji sektöründe çalışan ve işletmeleri ve/veya yeşil enerji teşviklerini desteklemeyi amaçlayan bir hayır kurumuyla ve devam eden yaşamsal krizden şiddetle etkilenen kişileri ve işletmeleri destekleyen bir dizi başka hayır kurumuyla ortaklık kuracaktır. Ücretimizin bir kısmını bu hayır kurumlarına bağışlayacağız. Bu, sizin aldığınız tutarı etkilemeyecektir. Çünkü bağış, taleplerin başarılı olması halinde tamamen Harcus Parker’ın gelirdeki payından karşılanacaktır.

Ayrıca SME Alliance tarafından da destekleniyoruz.

Enerji tedarikçi(leri)min değişmesi durumunda talebe katılabilir miyim?

Evet. Kayıtlarına sahip olduğunuz herhangi bir enerji sözleşmesi ile ilgili olarak talebinizi kaydedebilirsiniz. Kayıt formumuzu doldurduktan sonra her bir talebi değerlendireceğiz. Süreci tamamladığınızda, her bir enerji tedarikçiniz ve onlarla yaptığınız sözleşmeler hakkında ayrıntılı bilgi vermeye davet edileceksiniz.

Aracıma dava açacak mısınız, açılmayacaksa neden açmayacaksınız?

Aracınız ve enerji tedarikçiniz açıklanmamış komisyonla ilgili olarak size karşı müştereken sorumlu olsa da, bu aşamada enerji aracınızı takip etmeyi amaçlamıyoruz. Bunun iki ana nedeni vardır:

  1. İdari çalışabilirlik – Tedarikçilerden yüzlerce daha fazla enerji aracısı bulunmaktadır. Bu nedenle, davacılarının taleplerini daha az sayıdaki tedarikçiye karşı gruplandırmak idari açıdan daha kolay ve bu nedenle daha uygun maliyetlidir.
  2. Davalıların kaynakları – Tedarikçiler genellikle aracılardan daha iyi kaynaklara sahiptirler. Bu, size borçlu olunan komisyonları geri ödeyecek bir konumda olma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ayrıca, aracınız sözleşmenizi yaptığından beri işi bırakmış olabilir ve bu da tutarı geri almayı çok daha zor hale getirir.

Münferit bir aracı aleyhine işlem yapılmasını çekici kılan belirli koşullar varsa bunu yapacağız.

Davalılar kimler olacak?

Talebinizin davalıları, zaman zaman enerji sözleşmeleri yaptığınız enerji tedarikçileri olacaktır. Davacı taleplerinin çoğunun belirli bir tedarikçi grubuna karşı olduğu açıkça anlaşılırsa Harcus Parker yalnızca belirli enerji tedarikçilerini takip etmeyi seçebilir. En azından ilk olarak her tedarikçiye karşı talepte bulunmak mümkün olmayabilir.

Davadaki sorumluluklarım nelerdir?

Kayıt işleminin açıkça belirttiği şekilde, sizden resmi yasal belgeleri düzenlemeniz istenir. Bir davacı olarak, yasal işlemlere taraf olacaksınız. Talebinizle ilgili olarak size sorduğumuz tüm sorulara hızlı ve eksiksiz bir şekilde yanıt vermelisiniz. Bunları en az seviyede tutacağız.

Verdiğiniz bilgileri talebinizi öne sürmek için kullanacağız. Bu, davalıya ve Mahkemeye beyanlarda bulunmamızı ve sizin adınıza doğru beyanları imzalamamızı içerecektir. Söylediklerimizin doğru olması çok önemlidir. Bir doğruluk beyanın içeriği doğru değilse, size ve bize karşı mahkemeye saygısızlıktan dolayı işlem yapılabilir.

Ayrıca, kendi davanız için zararlı veya yararlı olup olmadıklarına bakılmaksızın, talebinizle ilgili olabilecek (diğer tarafa anlatmak ve suretlerini sağlamak) belgeleri açıklama yükümlülüğünüz de olacaktır. Bu, bir davacı olduğunuz sürece bu tür belgeleri güvende tutmanız ve gerekirse bunları oluşturmaya hazır olmanız gerektiği anlamına gelir.

‘Belge bekletme bildirimi’ nedir?

Bu, bir işletme tarafından personeline iletilen ve işletmenin dahil olduğu yasal bir işlemle ilgili olabilecek tüm belgeleri ve verileri saklamalarını isteyen bir bildirimdir. Bildirim, davayla ilgili hiçbir belgenin kaybolmamasını veya imha edilmemesini sağlamak için iş için olağan belge saklama politikalarının herhangi birini askıya almak üzere gerçekleştirilmelidir.

Bu bildirimler gereklidir, çünkü davalarda tüm tarafların durumlarına uygun olsun veya olmasın, taleple ilgili tüm belgeleri açıklaması gerekmektedir. Bildirim, elektronik ve basılı belgeler için de aynı şekilde geçerli olacaktır.

Talep için kaydınızı takiben mümkün olan en kısa sürede bir belge bekletme bildirimi yayınlamalısınız. Kayıt işleminin bir parçası olarak size örnek bir belge sağlanacaktır.

Hak tialepler başarısız olursa ne olur?

Davalarda olağan kural, kaybeden tarafın kazanan tarafın masraflarını ödemesine karar verilmesidir. Bu nedenle iddialar başarısız olursa size davalının harcamalarının bir kısmını ödeme emri verilmesi riski vardır. Talep sahipleri için bu maliyetleri karşılamak üzere tasarlanmış, uygun Olay Sonrası Sigortasını yaptırarak talep sahiplerini bu riskten koruruz. Talepler başarılı olursa Avukatlık Ücretine ek olarak hak talebi gelirlerinizden bu sigorta poliçesinin maliyetinin bir kısmını ödeyeceksiniz.

Hak talebine katılmanın herhangi bir riski var mı?

Dava sürecinin doğasında bulunan tüm riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ancak küçük de olsa, tamamen ortadan kaldırılamayan bazı riskler bulunmaktadır. Bunları hafifletmek için ne yaptığımıza ve bu nedenle davaya katılımınızın pratik açıdan risksiz olacağını bildirmekten neden memnun olduğumuza dair bir açıklama ile birlikte bunları aşağıda sıralıyoruz.

Risk 1: Sigortacı, davanın başarısız sonuçlanmasından sonra veya dava devam ederken teminat sağlamayı reddedebilir veya teminatı geri çekmeye çalışabilir.

Sigortacıların davanın tüm yönleri hakkında tam olarak bilgilendirilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur, böylece davanın kaybedilmesi durumunda bir talebi yerine getirmeyi reddetme şansları olmaz. Davaya yatırım yapıyoruz ve sigortacıların tam olarak bilgilendirilmesini ve teminatı reddetmek için hiçbir nedenin olmamasını sağlama konusunda sizin kadar endişeliyiz.

Risk 2: Sigortacı işi bırakır

Sigortacının iflas etme ve bu nedenle ödeme yapamama olasılığı vardır. Bu riskle ilgili olarak, kredi notu bize ödeme yapabilecekleri konusunda rahatlık sağlamaya yeterli olan sigortacılarla sigorta yaptırmaya çalışmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Sigortanın kalitesi konusunda tavsiyede bulunan uzman sigorta aracıları aracılığıyla sigorta yaptırarak riski azaltırız.

Risk 3: Grup yeterli sayıda davacı çekmiyor

Ayrıca, bu taleplerin birinde ortaya çıkması pek muhtemel olmayan teorik bir risk daha bulunmaktadır: dava başarılıdır ancak davacılar için geri kazanımlar sınırlıdır.

DBA’nın şartları, aldığınız tazminatın %50’sinden fazlasını alamayacağımız şeklindedir. Ancak çok az davacının bize talimat vermesi ve bu nedenle davanın ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı durumda sizinle olan anlaşmamızı feshetmemiz gerekebilir. Bu hiç de olası değildir ve mümkünse grubun yeterince temsil edilmeye devam edebileceğinden emin olmak için bunu yapmadan önce Komiteye danışırız.

Siz talebinizde başarılı olursunuz ancak diğer davacılar kendi taleplerinde başarısız olur

Sigorta, yalnızca Davacıların talepleri bir bütün olarak başarısız olursa yanıt vereceği şekilde fonlanacaktır. Bazı davacılar başarılı olursa ve diğerleri başarısız olursa, yalnızca başarısız olan davalar ile ilgili olarak davalılara ödenecek harcamalar, başarılı davacılar için geri alınan tutardan ödenemeyeceği ölçüde ödeme yapacaktır. Bunun başarılı davacılar üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel değildir.

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.