Răspunsul la întrebările dvs. despre revendicarea energiei de afaceri

Despre ce este revendicarea?

Aceste solicitări de despăgubire se referă la recuperarea „comisioanelor secrete” sau să le acordăm denumire corectă din punct de vedere legal, „mite”.

Este o practică obișnuită ca furnizorii de energie să plătească brokerilor de energie un comision pentru fiecare contract de energie pe care brokerul îl încheie în numele clienților săi. În multe cazuri, clientul final nu este informat cu privire la comisioane, dar va amortiza costurile acestora plătind tarife mai mari pentru energie. În majoritatea cazurilor, aceste plăți vor fi ilegale și vor reprezenta mite plătite de furnizor; drept urmare, clientul are dreptul la rambursarea mitei, plus a dobânzilor și daunelor.

Ce a spus OFGEM despre Intermediarii terți?

De mult timp, Ofgem este preocupată de lipsa de transparență de pe piața energiei. Într-o „analiză a microîntrepriderilor” efectuată recent, Ofgem a remarcat că piața este una în care „prețul este încă departe de a fi complet transparent și în care companiile dețin semnificativ mai multe informații cheie decât clienții pe care îi deservesc”.

[those arrangements] Într-o consultare ulterioară, Ofgem a constatat că lipsa de transparență în comisioanele brokerilor reprezintă o problemă semnificativă: „Microîntreprinderile nu sunt sigure sau nu cunosc în totalitate aranjamentele comerciale tipice dintre brokeri și furnizori, impactul [acelor aranjamente] asupra ofertelor prezentate microîntreprinderilor și costurile reale ale încheierii unui contract de furnizare atunci când se utilizează un serviciu de brokeraj. Lipsa de cunoștințe despre comisionul brokerilor pare să fie o problemă extrem de importantă. Lipsa transparenței cu privire la comisioanele brokerilor înseamnă că multe microîntreprinderi nu realizează cât de mult din ceea ce plătesc prin intermediul facturii de energie merge la brokerul ales de acestea.” Cu alte cuvinte, comisioanele nu sunt dezvăluite corespunzător și, prin urmare, microîntreprinderile sunt împiedicate să acceseze cele mai bune oferte.

Concluziile la care s-a ajuns cu privire la practicile brokerilor și lipsa de transparență nu se aplică numai microîntreprinderilor, ci și clienților de pe piața energetică a clienților noncasnici în ansamblu.

Care este valoarea compensației pe care o pot primi?

Valoarea compensației la care puteți avea dreptul va depinde de factori precum valoarea comisionului plătit (adică dacă creșterea tarifului unitar pe care l-ați plătit a fost de 3, 5 sau 10 peni per kWh) și cantitatea de energie consumată la fiecare contract.

Mai jos este prezentat un tabel care indică prețurile potențiale de compensare:

Utilizarea anuală combinată (gaz și electricitate) a energiei (kWh)
60,000 80,000 100,000 200,000 500,000
Comision total plătit presupunând un contract pe trei ani 2 peni £3,600.00 £4,800.00 £6,000.00 £12,000.00 £30,000.00
3 peni £5,400.00 £7,200.00 £9,000.00 £18,000.00 £45,000.00
5 peni £9,000.00 £12,000.00 £15,000.00 £30,000.00 £75,000.00
10 peni £18,000.00 £24,000.00 £30,000.00 £60,000.00 £150,000.00

 
Nu puteți vedea tabelul complet? Puteți glisa la stânga și la dreapta pentru a dezvălui toate datele.

Care este temeiul legal al solicitării de despăgubire

Pe scurt, temeiul legal al solicitării de despăgubire este că plata efectuată de furnizorul dvs. către brokerul dvs. de energie a constituit mită. În cazul în care un broker are obligația de a vă oferi recomandări imparțiale și dezinteresate, acceptarea unui comision intră în conflict cu această obligație, deoarece este mai probabil ca brokerul să recomande contractul prin care va fi plătit cel mai mare comision, decât cel mai potrivit contract pentru dvs. Dacă brokerul dvs. a obținut consimțământul dvs. în cunoștință de cauză pentru acceptarea unui astfel de comision, nu va exista nicio solicitare. În cazul în care nu a fost acordat consimțământul în cunoștință de cauză, atunci va exista o solicitarea de despăgubire a compensării.

De ce caracterizați plata comisioanelor ascunse în aceste circumstanțe drept mită?

Nu pretindem că furnizorul sau brokerul a comis o infracțiune. În schimb, spunem că plata unui comision de la furnizor către broker fără consimțământul clientului, în cunoștință de cauză, se consideră a fi mită conform dreptului civil, care determină o solicitare de despăgubire fie față de broker sau de furnizor.

Aceste plăți intervin în obligația brokerului dvs. de a vă oferi consultanță imparțială cu privire la cel mai potrivit contract de energie. Plătind un comision către brokerul dvs., furnizorul dvs. îl determină în mod eficient pe broker să facă o anumită recomandare pe care nu o poate face în alt mod și care este posibil să nu fie în interesul dvs.

Ce dovezi documentare va trebui să furnizez?

Va fi necesar să furnizați cel puțin unul dintre următoarele documente, cu privire la fiecare loc sau contract de energie pentru care doriți să depuneți o solicitare:

(i) o factură de energie;

(ii) contractul dintre dvs. și furnizorul dvs. de energie; și/sau

(iii) contractul dintre dvs. și brokerul dvs. de energie.

De asemenea, va fi necesar să ne confirmați că brokerul dvs. nu v-a informat în mod corespunzător cu privire la plata unui comision de către furnizorul dvs. către broker. Vom explica natura exactă și efectul confirmării pe care trebuie să ne-o dați prin intermediul chestionarului nostru online, după ce ați început procesul de înregistrare.

În plus, pentru a putea finaliza verificările de tip „cunoaște clientul”, va trebui să ne asigurăm că dvs. (adică persoana care ne instruiește în numele companiei dvs.) fie treceți de verificarea rolului electoral, fie de o altă verificare a identității. Prin urmare, poate fi necesar să furnizați o copie a pașaportului sau a permisului de conducere.

Ce probă cu martori trebuie să ofer?

Într-o astfel de solicitare, în care este probabil să existe mii de reclamanți individuali, este foarte puțin probabil din punct de vedere statistic să vi se solicite să furnizați probe cu martori. De asemenea, dovezile sunt furnizate de obicei prin intermediul declarațiilor martorilor avocaților și experților în numele reclamanților.

Cu toate acestea, va fi necesar să confirmați, în numele companiei, că nu știați despre plata comisionului. De asemenea, va trebui să ne furnizați documente referitoare la solicitările dvs. de despăgubire, cum ar fi contracte de energie și/sau facturi de energie.

Trebuie să emiteți ceea ce se numește „notificare de prezervare a documentelor” în cadrul companiei, pentru a păstra orice documente care pot fi divulgate, pe care este posibil să fie necesar să le prezentați în timp util instanței. Vom explica acest lucru mai detaliat în timpul procesului de înregistrare.

Cât mă va costa să mă alătur acțiunii?

Acționăm în baza unui acord bazat pe daune interese („DBA”). Aceasta este o formă de acord pe baza principiului „nu câștigăm, nu plătești”, astfel că nu există costuri inițiale pentru a vă alătura acțiunii. Harcus Parker va suporta costurile de urmărire a solicitării dvs., inclusiv taxele judiciare și onorariile experților și avocaților etc. În cazul în care solicitarea dvs. va avea succes, vă vom percepe 33% din daunele primite de dvs. plus TVA (dacă este cazul), plus cota dvs. proporțională din cheltuieli, cum ar fi primele de asigurare după eveniment.

Există circumstanțe în care este posibil să trebuiască să plătesc costurile echipei mele juridice?

Acționăm pe baza principiului „nu câștigăm, nu plătești”. În cazul în care solicitările dvs. au succes, ne veți plăti 33% din încasările aferente solicitării dvs., plus TVA (dacă este cazul), plus cota dvs. proporțională din cheltuieli.

Dacă cererile nu au succes, nu vă vom percepe nicio taxă pentru costurile suportate în urma solicitării dvs.

Dacă ați reziliat contractul de asistență juridică cu noi, după ce am desfășurat activități în numele dvs., putem alege să vă taxăm în alt mod decât în conformitate cu cele menționate anterior, după cum este stabilit în acordul bazat pe daune interese, care este disponibil prin intermediul chestionarului nostru de înregistrare și pe care trebuie să îl citiți cu atenție și în totalitate.

Cât timp poate dura procesul de litigiu?

Litigiile pot dura mulți ani pentru a ajunge la o soluționare, iar acest lucru este valabil în special în acțiunile de grup precum aceasta. Companiile nu ar trebui să se aștepte la o soluționare rapidă și ar trebui să fie pregătite pentru ca acțiunea în pretenții să dureze până la aproximativ 5 ani. Este posibil ca inculpații să aleagă să soluționeze solicitările de despăgubire într-o fază incipientă, caz în care poate fi obținută o soluționare mai rapidă.

Cine îi va da instrucțiuni lui Harcus Parker în numele meu?

În astfel de revendicări de grup, practic, nu este posibil ca avocații să urmeze instrucțiuni individuale privind gestionarea solicitărilor de despăgubire de la fiecare companie. În schimb, Acordul de gestionare a litigiilor (sau „LMA”)pe care fiecare reclamant îl semnează atunci când instruiește Harcus Parker, stabilește un comitet de reclamanți care vor instrui zilnic Harcus Parker cu privire la gestionarea solicitărilor de despăgubire. De asemenea, LMA stabilește dispoziții pentru modul în care vor fi luate anumite decizii (inclusiv în ceea ce privește soluționarea) și ce puteți face dacă sunteți nemulțumiți cu privire la modul în care solicitarea dvs. este gestionată. Este important să citiți cu atenție LMA, împreună cu restul contractului de asistență juridică Harcus Parker.

Cine face parte din comitet?

Comitetul va fi format din directori și membri ai companiilor reclamante care sunt interesate să își asume un rol mai activ în litigiu. Dacă la înregistrare sunteți interesat să faceți parte din comitet, vă rugăm să ne contactați. Din motive practice, va exista o limită superioară a numărului de membri ai comitetului, dar intenția este ca, comitetul să fie reprezentativ pentru întregul grup de reclamanți.

Cine sunt membrii echipei juridice?

Damon Parker este Partenerul responsabil cu gestionarea și supravegherea generală a cazului. Dl Parker va fi sprijinit de Matthew Patching, asociat pricipal al companiei și Olivia Selley care este asociat. Vom implica alți avocați acolo unde este cazul, astfel încât munca să se desfășoare la nivelul corespunzător de vechime și experiență (și prin urmare de costuri)

Cum se vor desfășura solicitările de despăgubire?

Solicitările de despăgubire vor fi desfășurate la nivel de grup și nu pe bază individuală. Acest lucru înseamnă că solicitarea dvs. va fi grupată cu solicitările altor companii. Există diverse motive pentru gestionarea solicitărilor de despăgubire în acest mod, dar principalul motiv este de a beneficia de economii de scară, astfel încât solicitările de despăgubire să fie viabile din punct de vedere financiar și astfel încât activitatea juridică să nu fie dublată în cazul mai multor solicitări.

Cine face parte din consiliul consultativ?

Comitetul consultativ va cuprinde experți din industrie cu o bună înțelegere a pieței energetice și a modului în care companiile interacționează cu piețele. Consiliul consultativ va fi disponibil pentru a sprijini activitatea comitetului de reclamanți.

Cine susține solicitarea de despăgubire?

Harcus Parker va colabora cu o organizație caritabilă care activează în sectorul energetic, care are ca scop sprijinirea companiilor și/sau să ofere stimulente de energie verde și cu o serie de alte organizații caritabile care sprijină oamenii și companiile care sunt afectate în mod acut de criza continuă a costului vieții. Vom dona o parte din onorariul nostru acestor organizații caritabile. Acest lucru nu va afecta suma pe care o primiți, deoarece donația va fi efectuată în întregime din proporția de venituri ale Harcus Parker în cazul în care solicitările au succes.

De asemenea, suntem susținuți de SME Alliance.

Mă pot alătura acțiunii dacă furnizorul(ii) meu de energie s-au schimbat?

Da. Vă puteți înregistra solicitarea cu privire la orice contract de energie înregistrat. Vom evalua fiecare solicitare după ce ați completat formularul nostru de înregistrare. Atunci când finalizați procesul, veți fi invitat să furnizați detalii despre fiecare dintre furnizorii dvs. de energie și despre acordurile pe care le-ați încheiat cu ei.

Îmi veți da în judecată brokerul; și dacă nu, de ce nu?

Deși brokerul dvs. și furnizorul dvs. de energie au o răspundere comună față de dvs. cu privire la comisionul nedivulgat, în acest moment nu intenționăm să vă dăm în judecată brokerul de energie. Există două motive principale pentru aceasta:

  1. Fezabilitatea administrativă – Există mai multe sute de brokeri de energie decât furnizori. Prin urmare, din punct de vedere administrativ este mai simplu și, prin urmare, mai rentabil să grupăm solicitările reclamanților împotriva unui număr mai mic de furnizori.
  2. Resursele pârâților – De obicei, furnizorii dețin mai multe resurse decât brokerii. Aceasta înseamnă că este mai probabil ca aceștia să fie mai în măsură să vă ramburseze comisioanele datorate. În plus, este posibil ca brokerul dvs. să fi ieșit de pe piață de la încheierea contractului cu dvs., făcând recuperarea mult mai dificilă.

Dacă există circumstanțe speciale care fac atractivă demararea unei proceduri împotriva unui broker individual, vom face acest lucru.

Cine vor fi inculpații?

Inculpații solicitării dvs. vor fi furnizorii de energie cu care ați încheiat periodic contracte de energie. Harcus Parker poate alege să dea în judecată numai anumiți furnizori de energie, dacă devine clar că majoritatea solicitărilor reclamanților sunt formulate împotriva unui grup selectat de furnizori. Este posibil să nu fie posibilă solicitarea de despăgubire împotriva fiecărui furnizor, cel puțin în primă instanță.

Care sunt responsabilitățile mele în cadrul litigiului?

După cum clarifică procesul de înregistrare, vi se cere să semnați documente legale oficiale. În calitate de reclamant, veți fi parte la o acțiune în justiție. Trebuie să răspundeți rapid și complet la toate întrebările pe care vi le adresăm și care au legătură cu solicitarea dvs. Le vom reduce la minimum.

Vom utiliza informațiile pe care le furnizați pentru a înainta solicitarea. Acest lucru presupune să dăm declarații pârâtului și Curții și să semnăm declarații pe propria răspundere în numele dvs. Este esențial ca ceea ce spunem să fie adevărat. Dacă conținutul unei declarații pe propria răspundere nu este adevărat, se pot intenta acțiuni în instanță împotriva dvs. și a noastră.

De asemenea, veți avea obligația de a divulga (adică de a informa cealaltă parte și de a furniza copii ale) documentele care ar putea fi relevante pentru solicitarea dvs., indiferent dacă sunt dăunătoare sau utile pentru cazul dvs. Aceasta înseamnă că, în timp ce sunteți reclamant, trebuie să păstrați astfel de documente în siguranță și să fiți pregătit să le furnizați, dacă este necesar.

Ce este o „notificare de prezervare a documentelor”

Aceasta este o notificare transmisă de către o companie personalului său, prin care aceasta îi solicită să păstreze toate documentele și datele care ar putea avea legătură cu o acțiune în justiție în care este implicată compania. Notificarea ar trebui să funcționeze pentru a suspenda oricare dintre politicile uzuale de păstrare a documentelor comerciale, pentru a se asigura că nu sunt pierdute sau distruse documente relevante pentru litigiu.

Aceste notificări sunt necesare deoarece, în cadrul unui litigiu, există o cerință ca toate părțile să dezvăluie toate documentele relevante pentru solicitare, indiferent dacă este favorabilă sau nu poziției lor. Notificarea se va aplica în mod egal documentelor electronice și tipărite.

Trebuie să emiteți o notificare de prezervare a documentelor cât mai curând posibil după înregistrarea solicitării. Un document speciment vă va fi furnizat ca parte a procesului de înregistrare.

Ce se întâmplă dacă solicitările nu au succes?

Regula obișnuită într-un litigiu este ca partea care pierde să fie obligată să plătească costurile părții care a câștigat. În cazul în care solicitările eșuează, există riscul să vi se solicite să plătiți o parte din costurile pârâtului. Protejăm reclamanții împotriva acestui risc prin încheierea unei polițe adecvate de asigurare după eveniment, care este concepută pentru a acoperi aceste costuri pentru reclamanții respectivi. Dacă solicitările de despăgubire au succes, veți plăti o parte din costul acestei polițe de asigurare din veniturile obținute din solicitarea dvs., în plus față de onorariul avocatului.

Există riscuri asociate cu participarea la solicitare?

Încercăm să eliminăm toate riscurile inerente procesului de litigiu, dar există unele riscuri, oricât de ușoare, care nu pot fi eradicate în întregime. Le prezentăm mai jos, cu o explicație a ceea ce facem pentru a le atenua și de ce, în consecință, suntem bucuroși să vă informăm că participarea dvs. la litigiu va fi, în scopuri practice, lipsită de riscuri.

Riscul 1: asigurătorul poate refuza sau poate încerca să retragă acoperirea poliței, fie după încheierea nereușită a cazului, fie în timp ce cazul continuă.

Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că asigurătorii sunt informați în totalitate cu privire la toate aspectele cazului, astfel încât să nu li se permită să refuze să onoreze o cerere de revendicare în cazul pierderii cazului. Suntem implicați în caz și suntem la fel de anxioși ca dvs., pentru a garanta că asiguratorii sunt complet informați și nu au niciun motiv să refuze acoperirea.

Riscul 2: asigurătorul își încetează activitatea

Există posibilitatea ca asigurătorul să eșueze, astfel încât să nu poată plăti. Nu putem face nimic în legătură cu acest risc, în afară de a încerca să solicităm polițe de la asiguratori ale căror recenzii sunt suficiente pentru a ne oferi siguranța că vor putea să plătească. Reducem riscul prin încheierea de asigurări prin intermediul brokerilor de asigurare experți care oferă consultanță cu privire la acoperire.

Riscul 3: grupul nu atrage suficienți reclamanți

De asemenea, există un risc teoretic suplimentar, care este foarte puțin probabil să apară într-una dintre aceste solicitări: cazul este câștigat, dar orice recuperări pentru reclamanți sunt limitate.

Termenii DBA sunt de așa natură încât nu putem suporta mai mult de 50% din despăgubirile pe care le primiți, dar dacă prea puțini reclamanți ne instruiesc, pentru a nu transforma cazul în unul care nu este viabil din punct de vedere economic, s-ar putea să trebuiască să reziliem acordul de asistență juridică cu dvs. Acest lucru este extrem de puțin probabil și am consulta Comitetul înainte de a face acest lucru pentru a ne asigura că grupul poate fi reprezentat în continuare în mod adecvat, dacă este posibil.

Solicitarea dvs. are succes, dar solicitările celorlalți reclamanți nu au același rezultat

Asigurarea se va face la nivel de grup, astfel că va avea efect doar dacă solicitările reclamanților vor eșua ca întreg. Dacă unii reclamanți reușesc, iar alții eșuează, aceștia vor plăti numai în măsura în care costurile plătibile pârâților cu privire la solicitările de despăgubire eșuate nu pot fi plătite din suma recuperată pentru reclamanții care câștigat. Este puțin probabil ca acest lucru să aibă un efect semnificativ asupra oricăror reclamanți cu solicitări câștigate.

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.