Trả lời các câu hỏi của bạn về Tuyên bố năng lượng kinh doanh

Yêu sách về cái gì?

Những yêu cầu này là về việc thu hồi “tiền hoa hồng bí mật” hay, để đặt cho chúng cái tên hợp pháp, hối lộ.

Thông lệ phổ biến là các nhà cung cấp năng lượng trả hoa hồng cho các nhà môi giới cho mỗi hợp đồng năng lượng mà nhà môi giới thay mặt khách hàng của mình thu xếp. Trong nhiều trường hợp, khách hàng cuối sẽ không được thông báo về khoản hoa hồng mà sẽ phải trả một mức chi phí năng lượng cao hơn. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản thanh toán này sẽ là bất hợp pháp và sẽ là khoản hối lộ do nhà cung cấp chi trả; kết quả là khách hàng có quyền được bồi thường lại khoản tiền này, cộng với lãi suất và thiệt hại.

OFGEM đã nói gì về Người giới thiệu bên thứ ba?

Ofgem từ lâu đã lo ngại về sự thiếu minh bạch trong thị trường năng lượng. Trong một “đánh giá doanh nghiệp vi mô” được tiến hành gần đây, Ofgem lưu ý rằng thị trường là nơi mà “việc định giá vẫn chưa hoàn toàn minh bạch và nơi các công ty nắm giữ nhiều thông tin quan trọng hơn đáng kể so với khách hàng mà họ phục vụ.”

[those arrangements] Trong một cuộc tư vấn sau đó, Ofgem nhận thấy rằng sự thiếu minh bạch trong hoa hồng môi giới là một vấn đề nổi cộm: “Các doanh nghiệp siêu nhỏ không chắc chắn hoặc hoàn toàn không biết về các thỏa thuận thương mại điển hình giữa các nhà môi giới và nhà cung cấp, tác động [của các thỏa thuận đó] có thể có đối với các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và chi phí thực sự của việc đồng ý hợp đồng cung cấp khi sử dụng dịch vụ môi giới. Thiếu kiến thức về hoa hồng môi giới dường như là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Sự thiếu minh bạch về hoa hồng môi giới có nghĩa là nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ không nhận ra họ phải trả bao nhiêu tiền thông qua hóa đơn năng lượng cho nhà môi giới mà họ đã chọn.” Nói cách khác, hoa hồng không được tiết lộ đúng cách và do đó các doanh nghiệp siêu nhỏ không thể tiếp cận các giao dịch tốt nhất.

Các kết luận đưa ra về hoạt động của các nhà môi giới và sự thiếu minh bạch không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ mà còn cho khách hàng trong thị trường năng lượng phi nội địa nói chung.

Tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền bồi thường?

Số tiền bồi thường quý vị có thể được nhận sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như số tiền hoa hồng đã trả (tức là mức tăng trên đơn giá năng lượng quý vị đã trả là 3 xu, 5 xu, hoặc 10 xu trên mỗi kWh) và lượng năng lượng quý vị tiêu thụ theo mỗi hợp đồng.

Tỷ lệ bồi thường tiềm năng được trình bày qua một bảng dưới đây:

Sử dụng năng lượng kết hợp (khí đốt và điện) hằng năm (kWh)
60,000 80,000 100,000 200,000 500,000
Tổng hoa hồng được trả giả định hợp đồng ba năm 2 xu £3,600.00 £4,800.00 £6,000.00 £12,000.00 £30,000.00
3 xu £5,400.00 £7,200.00 £9,000.00 £18,000.00 £45,000.00
5 xu £9,000.00 £12,000.00 £15,000.00 £30,000.00 £75,000.00
10 xu £18,000.00 £24,000.00 £30,000.00 £60,000.00 £150,000.00

 
Không thể nhìn thấy toàn bộ bảng? Bạn có thể vuốt sang trái và phải để xem tất cả dữ liệu.

Cơ sở pháp lý của yêu cầu bồi thường là gì

Tóm lại, cơ sở pháp lý của yêu cầu bồi thường là khoản thanh toán mà nhà cung cấp của quý vị trả cho nhà môi giới năng lượng là một khoản hối lộ. Khi một nhà môi giới có nghĩa vụ đưa ra các khuyến nghị trên cơ sở vô tư và không vụ lợi, thì việc chấp nhận một khoản hoa hồng sẽ mâu thuẫn với nghĩa vụ này vì điều đó khiến cho nhà môi giới nhiều khả năng sẽ đề xuất hợp đồng mà thông qua đó khoản hoa hồng lớn nhất sẽ được trả, thay vì hợp đồng phù hợp nhất dành cho quý vị. Nếu nhà môi giới nhận được sự đồng ý đầy đủ của quý vị cho phép họ nhận một khoản hoa hồng như vậy, thì sẽ không có yêu cầu bồi thường. Trường hợp không có sự đồng ý của quý vị, thì sẽ có yêu cầu bồi thường.

Tại sao quý vị mô tả khoản thanh toán hoa hồng ẩn trong những trường hợp này là hối lộ?

Chúng ta không cáo buộc rằng nhà cung cấp hoặc nhà môi giới đã phạm tội hình sự. Thay vào đó, chúng ta nói rằng việc thanh toán hoa hồng từ nhà cung cấp cho nhà môi giới mà không có sự đồng ý của khách hàng sẽ dẫn đến hối lộ theo luật dân sự, dẫn đến yêu cầu bồi thường chống lại nhà môi giới hoặc nhà cung cấp.

Các khoản thanh toán này nhất thiết cản trở nghĩa vụ của nhà môi giới của quý vị trong việc cung cấp cho quý vị lời khuyên khách quan về hợp đồng năng lượng phù hợp nhất. Bằng cách trả tiền hoa hồng cho nhà môi giới của quý vị, nhà cung cấp đang thuyết phục nhà môi giới đưa ra một khuyến nghị cụ thể mà họ có thể không đưa ra theo cách khác và điều đó có thể không mang lại lợi ích tốt nhất cho quý vị.

Tôi sẽ phải cung cấp các tài liệu bằng chứng gì?

Quý vị sẽ cần cung cấp ít nhất một trong các tài liệu sau đây, liên quan đến từng hợp đồng năng lượng hoặc địa điểm mà quý vị muốn yêu cầu:

(i) hóa đơn năng lượng;

(ii) hợp đồng giữa quý vị và nhà cung cấp năng lượng của quý vị; và/hoặc

(iii) hợp đồng giữa quý vị và nhà môi giới năng lượng của quý vị.

Quý vị cũng sẽ cần xác nhận với chúng tôi rằng quý vị không được nhà môi giới của mình thông báo đầy đủ việc nhà cung cấp đã trả hoa hồng cho nhà môi giới của quý vị. Chúng tôi sẽ giải thích bản chất chính xác và tác dụng của xác nhận mà quý vị cần cung cấp cho chúng tôi thông qua bảng câu hỏi trực tuyến sau khi quý vị bắt đầu quá trình đăng ký.

Ngoài ra, để chúng tôi có thể hoàn thành bài kiểm tra “xác minh thông tin khách hàng”, chúng tôi cần đảm bảo rằng quý vị (tức cá nhân đang uỷ quyền cho chúng tôi thay mặt doanh nghiệp của quý vị) vượt qua cuộc kiểm tra vai trò lựa chọn hoặc kiểm tra danh tính khác. Do đó, quý vị có thể cần cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe.

Tôi có thể phải cung cấp nhân chứng nào?

Trong một yêu cầu bồi thường như thế này có khả năng có hàng nghìn người yêu cầu đơn lẻ, vì vậy theo thống kê, rất khó có khả năng quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp nhân chứng. Bằng chứng cũng thường được cung cấp thông qua các tuyên bố của nhân chứng và các chuyên gia thay mặt cho người yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, thay mặt cho doanh nghiệp, quý vị sẽ cần xác nhận rằng quý vị không biết về việc thanh toán hoa hồng. Quý vị cũng sẽ cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường như hợp đồng năng lượng và/hoặc hóa đơn năng lượng.

Quý vị cũng nên đưa ra một ‘thông báo lưu trữ tài liệu’ trong toàn bộ doanh nghiệp, để bảo vệ mọi tài liệu có thể tiết lộ mà quý vị có thể phải xuất trình cho tòa án trong thời gian thích hợp. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn trong quá trình đăng ký.

Tôi sẽ phải trả chi phí gì khi tham gia?

Chúng tôi hành động trên cơ sở Thỏa thuận dựa trên thiệt hại (“DBA”). Đây là một hình thức thỏa thuận không thắng thì không tính phí, vì vậy không có chi phí trả trước để tham gia yêu cầu bồi thường. Harcus Parker sẽ đáp ứng các chi phí để theo đuổi yêu cầu bồi thường của quý vị, bao gồm phí tòa án và phí của các chuyên gia và luật sư, v.v. Trong trường hợp yêu cầu của quý vị thành công, chúng tôi sẽ tính phí 33% thiệt hại mà quý vị nhận được cộng với VAT (nếu có) cộng với phần giải ngân theo tỷ lệ của quý vị, chẳng hạn như phí bảo hiểm sau Sự kiện Bảo hiểm.

Có bất kỳ trường hợp nào mà tôi phải trả chi phí cho nhóm pháp lý của mình không?

Chúng tôi hành động trên cơ sở không thắng thì không tính phí. Nếu yêu cầu bồi thường thành công, quý vị sẽ trả cho chúng tôi 33% số tiền bồi thường của quý vị, cộng với VAT (nếu có), cộng với phần giải ngân theo tỷ lệ tương ứng của quý vị.

Nếu yêu cầu bồi thường không thành công, chúng tôi sẽ không tính phí cho các chi phí mà chúng tôi đã bỏ ra trong việc theo đuổi yêu cầu bồi thường.

Nếu quý vị chấm dứt hợp đồng với chúng tôi sau khi chúng tôi đã thực hiện công việc thay mặt quý vị, thì chúng tôi có thể chọn tính phí quý vị ngoài những điều trên, như được nêu trong Thỏa thuận dựa trên thiệt hại có trong bảng câu hỏi đăng ký của chúng tôi và quý vị nên đọc kỹ và đầy đủ.

Quá trình kiện tụng có thể mất bao lâu?

Việc kiện tụng có thể mất nhiều năm để đi đến kết luận và điều này đặc biệt đúng trong các yêu cầu bồi thường nhóm như thế này. Các doanh nghiệp không nên mong đợi một giải pháp nhanh chóng và nên chuẩn bị cho các yêu cầu bồi thường mất khoảng 5 năm. Có khả năng phía bị đơn sẽ chọn giải quyết yêu cầu bồi thường ở giai đoạn đầu, trong trường hợp đó có thể đạt được kết quả nhanh hơn nhiều.

Ai sẽ thay mặt tôi đưa ra uỷ quyền cho Harcus Parker?

Trong các yêu cầu bồi thường theo nhóm như thế này, trên thực tế các luật sư không thể nhận các uỷ quyền riêng lẻ từ mỗi doanh nghiệp về việc quản lý yêu cầu bồi thường. Thay vào đó, sẽ có một Thỏa thuận quản lý tố tụng (hay “LMA”)mà mỗi nguyên đơn ký khi uỷ quyền cho Harcus Parker thành lập một ủy ban gồm những người yêu cầu bồi thường, những người sẽ đưa ra uỷ quyền hàng ngày cho Harcus Parker về việc quản lý các yêu cầu bồi thường. LMA cũng đưa ra quy định về cách thức thực hiện một số quyết định nhất định (bao gồm cả việc dàn xếp) và quý vị có thể làm gì nếu không hài lòng về cách thức xử lý yêu cầu bồi thường. Điều quan trọng là quý vị phải đọc kỹ LMA, cùng với phần còn lại của hợp đồng ký với Harcus Parker.

Ủy ban gồm những ai?

Ủy ban sẽ bao gồm các giám đốc và thành viên của các doanh nghiệp yêu cầu bồi thường, những người quan tâm đến việc đảm nhận vai trò chủ động hơn trong vụ kiện. Nếu sau khi đăng ký, quý vị muốn trở thành một thành viên ủy ban, vui lòng liên hệ. Vì những lý do thực tế, sẽ có giới hạn trên về số lượng thành viên ủy ban, nhưng ý tưởng chung là ủy ban sẽ đại diện cho toàn bộ nhóm người yêu cầu bồi thường.

Ai là thành viên của nhóm pháp lý?

Damon Parker là Luật sư thành viên, quản lý và giám sát tổng thể vụ kiện. Ông Parker sẽ được hỗ trợ bởi Matthew Patching, một luật sư cấp cao tại công ty và Olivia Selley, một luật sư. Chúng tôi sẽ mời các luật sư khác tham gia nếu phù hợp, để công việc được thực hiện ở cấp độ thâm niên và kinh nghiệm phù hợp (và cả chi phí phù hợp).

Các yêu cầu bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?

Các yêu cầu bồi thường sẽ được thực hiện với tư cách một nhóm chứ không phải trên cơ sở cá nhân. Điều này có nghĩa là yêu cầu bồi thường của quý vị sẽ được nhóm lại cùng với yêu cầu bồi thường của các doanh nghiệp khác. Có nhiều lý do khác nhau để quản lý các yêu cầu bồi thường theo cách này, nhưng lý do chính là để hưởng lợi từ quy mô kinh tế để các yêu cầu có khả năng tài chính và để công việc pháp lý không bị trùng lặp giữa các yêu cầu bồi thường.

Ban cố vấn là ai?

Ủy ban cố vấn sẽ bao gồm các chuyên gia trong ngành có hiểu biết tốt về thị trường năng lượng và cách các doanh nghiệp tương tác với thị trường. Ban cố vấn sẽ có mặt để hỗ trợ công việc của ủy ban yêu cầu bồi thường.

Ai sẽ hỗ trợ yêu cầu bồi thường?

Harcus Parker sẽ hợp tác với một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và/hoặc khuyến khích năng lượng xanh và một loạt các tổ chức từ thiện khác hỗ trợ những người và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra. Chúng tôi sẽ quyên góp một phần phí của chúng tôi cho các tổ chức từ thiện này. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến số tiền quý vị nhận được vì khoản quyên góp sẽ được đáp ứng hoàn toàn từ tỷ lệ tiền thu được của Harcus Parker nếu yêu cầu bồi thường thành công.

Chúng tôi cũng được hỗ trợ bởi Liên minh SME.

Tôi có thể tham gia nếu (các) nhà cung cấp năng lượng của tôi đã thay đổi không?

Có. Quý vị có thể đăng ký yêu cầu bồi thường của mình đối với bất kỳ hợp đồng năng lượng nào mà quý vị có hồ sơ. Chúng tôi sẽ đánh giá từng yêu cầu bồi thường sau khi quý vị hoàn thành mẫu đăng ký. Khi hoàn thành quy trình, quý vị sẽ được mời cung cấp chi tiết về từng nhà cung cấp năng lượng và các hợp đồng mà quý vị đã có với họ.

Quý vị có kiện nhà môi giới của tôi không; và nếu không thì tại sao?

Mặc dù nhà môi giới và nhà cung cấp năng lượng của quý vị cùng chịu trách nhiệm pháp lý đối với quý vị về khoản hoa hồng chưa được tiết lộ, chúng tôi không có ý định theo đuổi nhà môi giới năng lượng của quý vị ở giai đoạn này. Có hai lý do chính cho điều này:

  1. Khả năng hoạt động hành chính – Có hàng trăm nhà môi giới năng lượng nhiều hơn các nhà cung cấp. Do đó, sẽ đơn giản hơn về mặt hành chính và hiệu quả hơn về chi phí nếu yêu cầu bồi thường nhóm đối với một số lượng nhà cung cấp nhỏ hơn.
  2. Nguồn lực của bị đơn – Nhà cung cấp thường có nguồn lực tốt hơn các nhà môi giới. Điều này có nghĩa là họ có nhiều khả năng hoàn trả các khoản hoa hồng còn nợ quý vị. Hơn nữa, nhà môi giới của quý vị có thể đã ngừng kinh doanh kể từ khi ký hợp đồng, khiến việc phục hồi trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nếu có những trường hợp cụ thể trong đó việc đưa ra thủ tục tố tụng chống lại một nhà môi giới cá nhân trở nên khả thi, chúng tôi sẽ làm như vậy.

Các bị đơn sẽ là ai?

Các bị đơn trong yêu cầu bồi thường của quý vị sẽ là các nhà cung cấp năng lượng mà quý vị đã ký kết hợp đồng năng lượng tùy từng thời điểm. Harcus Parker có thể lựa chọn chỉ theo đuổi một số nhà cung cấp năng lượng nhất định nếu thấy rõ rằng phần lớn yêu cầu bồi thường của các nguyên đơn chống lại một nhóm nhà cung cấp được chọn. Có thể không thể yêu cầu bồi thường đối với mọi nhà cung cấp, ít nhất là trong trường hợp đầu tiên.

Trách nhiệm của tôi trong vụ kiện là gì?

Khi quá trình đăng ký rõ ràng, quý vị sẽ được yêu cầu thực hiện các tài liệu pháp lý chính thức. Là nguyên đơn, quý vị sẽ là một bên tham gia các thủ tục tố tụng pháp lý. Quý vị phải trả lời nhanh chóng và đầy đủ mọi câu hỏi của chúng tôi liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị. Các câu hỏi sẽ ở ở mức tối thiểu.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp để đưa ra yêu cầu bồi thường. Điều này sẽ liên quan đến việc chúng tôi đại diện cho quý vị trước bị đơn và Tòa án và ký các tuyên thệ thay mặt cho quý vị. Điều rất quan trọng là những gì chúng tôi nói ra phải đúng. Nếu nội dung của một tuyên thệ không đúng sự thật, các thủ tục tố tụng của tòa án có thể được đưa ra chống lại quý vị và chúng tôi.

Quý vị cũng sẽ có nghĩa vụ tiết lộ (nghĩa là cho bên kia biết và cung cấp bản sao) các tài liệu có thể liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị, bất kể chúng bất lợi hay có lợi cho vụ kiện của quý vị. Có nghĩa là trong khi là một nguyên đơn, quý vị phải giữ các tài liệu đó an toàn và sẵn sàng để xuất trình nếu được yêu cầu.

‘Thông báo lưu giữ tài liệu’ là gì

Đây là thông báo do một doanh nghiệp gửi cho nhân viên của mình yêu cầu họ bảo quản tất cả các tài liệu và dữ liệu có thể liên quan đến một hành động pháp lý mà doanh nghiệp tham gia. Thông báo phải có hiệu lực để đình chỉ bất kỳ chính sách lưu giữ tài liệu thông thường nào của doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng không có tài liệu nào liên quan đến vụ kiện bị mất hoặc bị tiêu hủy.

Những thông báo này là bắt buộc vì trong một vụ kiện tụng tất cả các bên phải tiết lộ tất cả các tài liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường, cho dù điều đó có lợi cho phía họ hay không. Thông báo sẽ áp dụng như nhau cho các tài liệu điện tử và bản cứng.

Quý vị nên gửi thông báo lưu giữ tài liệu càng sớm càng tốt sau khi đăng ký yêu cầu bồi thường. Một tài liệu mẫu sẽ được cung cấp cho quý vị như một phần của quá trình đăng ký.

Điều gì xảy ra nếu yêu cầu bồi thường không thành công?

Quy tắc thông thường trong tố tụng là bên thua kiện phải trả chi phí cho bên thắng kiện. Do đó, nếu các yêu cầu bồi thường thất bại, có rủi ro là quý vị sẽ bị buộc phải trả một phần chi phí của bị đơn. Chúng tôi bảo vệ các nguyên đơn khỏi rủi ro đó bằng cách đưa ra một chính sách phù hợp về Bảo hiểm Sau Sự kiện, được thiết kế để đáp ứng các chi phí này cho các nguyên đơn. Nếu yêu cầu bồi thường thành công, quý vị sẽ trả một phần chi phí của chính sách bảo hiểm này từ số tiền thu được từ yêu cầu bồi thường của quý vị, ngoài Phí luật sư.

Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc tham gia vào yêu cầu bồi thường không?

Chúng tôi tìm cách loại bỏ tất cả rủi ro vốn có trong quá trình kiện tụng, nhưng có một số rủi ro, dù nhỏ, không thể loại trừ hoàn toàn. Chúng tôi liệt kê chúng dưới đây, với lời giải thích về những gì chúng tôi làm để giảm thiểu chúng và lý do tại sao, theo đó, chúng tôi sẵn lòng khuyên rằng việc quý vị tham gia vào vụ kiện sẽ không có rủi ro vì các mục đích thực tế.

Rủi ro 1: công ty bảo hiểm có thể từ chối hoặc tìm cách thu hồi bảo hiểm, sau khi vụ kiện kết thúc không thành công hoặc trong khi vụ việc đang tiếp tục.

Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm được thông báo đầy đủ về tất cả các khía cạnh của vụ kiện để họ không được phép từ chối thực hiện yêu cầu bồi thường nếu vụ kiện bị thua. Chúng tôi được đầu tư vào vụ việc và chúng tôi cũng có những lo lắng giống như quý vị để đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm được thông báo đầy đủ và không có lý do gì để từ chối bảo hiểm.

Rủi ro 2: công ty bảo hiểm ngừng kinh doanh

Có khả năng công ty bảo hiểm thất bại nên họ không thể thanh toán. Chúng ta không thể làm gì về rủi ro này, ngoài việc tìm cách bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm có xếp hạng tốt để mang lại cho chúng ta sự yên tâm rằng họ sẽ có thể thanh toán. Chúng tôi giảm thiểu rủi ro bằng cách tìm nguồn bảo hiểm thông qua các nhà môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp, những người tư vấn về chất lượng bảo hiểm.

Rủi ro 3: nhóm không thu hút đủ người yêu cầu bồi thường

Ngoài ra còn có một rủi ro lý thuyết khác, rất khó có khả năng xảy ra trong một trong những yêu cầu bồi thường này: rằng vụ kiện thành công nhưng bất kỳ khoản bồi thường nào cho người yêu cầu bồi thường đều bị hạn chế.

Các điều khoản của DBA quy định rằng chúng tôi không thể nhận nhiều hơn 50% bất kỳ bồi thường thiệt hại nào mà quý vị nhận được, nhưng nếu có quá ít người yêu cầu bồi thường uỷ quyền chúng tôi, khiến cho vụ việc không khả thi về mặt kinh tế, thì chúng tôi có thể phải chấm dứt hợp đồng với quý vị. Điều này cực kỳ khó xảy ra và chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến Ủy ban trước khi làm như vậy để đảm bảo nhóm có thể tiếp tục được đại diện đầy đủ, nếu có thể.

Quý vị thành công trong yêu cầu bồi thường của mình nhưng những người yêu cầu bồi thường khác thất bại trong yêu cầu bồi thường của họ

Bảo hiểm sẽ dựa trên cơ sở gộp lại, do đó nó sẽ chỉ phản hồi nếu toàn bộ yêu cầu bồi thường của người Yêu cầu bồi thường thất bại. Nếu một số người yêu cầu bồi thường thành công và những người khác thất bại, họ sẽ chỉ thanh toán trong phạm vi mà các chi phí phải trả cho bị đơn đối với các yêu cầu không thành công không thể được thanh toán từ số tiền thu hồi được cho những người yêu cầu thành công. Điều này dường như không có ảnh hưởng đáng kể đến bất kỳ người yêu cầu thành công nào.

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.