Liên hệ

Harcus Parker Limited
7th Floor
Melbourne House
44-46 Aldwych
London
WC2B 4LL
+44 (0)20 3651 1199 info@harcusparker.co.uk

Hướng dẫn bằng phương tiện giao thông công cộng
Một số tuyến xe buýt đi qua Aldwych, thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của Cục Vận tải London.

Hướng đi bộ
Văn phòng này nằm cách các ga Waterloo, Euston và Charing Cross một dặm, mất khoảng 25 phút đi bộ.

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.