تماس

Harcus Parker Limited
7th Floor
Melbourne House
44-46 Aldwych
London
WC2B 4LL
+44 (0)20 3651 1199 info@harcusparker.co.uk

مسیرهای دسترسی با حمل‌ونقل عمومی
تعدادی از خطوط اتوبوس از Aldwych عبور می‌کنند. مشخصات آنها را می‌توانید در وب‌سایت Transport for London بیابید.

مسیرهای دسترسی پیاده
دفتر ما حدود یک مایل با ایستگاه‌های Waterloo، Euston، و Charing Cross فاصله دارد. یعنی پیاده‌روی تا دفتر ما از این ایستگاه‌ها حدود 25 دقیقه زمان می‌برد.

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.