За какво се отнася искът?

Много предприятия намират за удобно използването на енергийни посредници, за да уредят договорите си за газ и електроенергия.

Посредниците често изпращат имейли или се обаждат на потенциални клиенти, обещавайки им по-евтини договори. Докато много посредници заявяват открито и честно как ще им бъде платено за това, много други крият от клиентите си факта, че им се плаща комисиона от енергийната компания.

OFGEM, [Office of Gas & Electricity Markets], енергийният регулатор на правителството на Обединеното кралство, от няколко години предупреждава относно дейността на тези, наречени „Посредник трета страна“ (TPIs). За съжаление TPI не попадат под регулаторните правомощия на OFGEM. Това означава, че посредниците, които се занимават с предприятия (включително благотворителни организации, училища, клубове и религиозни групи), не са задължени да се придържат към никакъв кодекс на професионална дейност или стандарти на поведение.

Смятаме, че тази практика може да е започнала още през 2003 г.

Изследванията показват, че енергийните посредници в Обединеното кралство получават комисиони от енергийни компании за около 2,25 млрд. паунда всяка година.

По закон Вашият посредник има към Вас задължения, които включват упражняването на съзнателни умения и отговорност за избягване на конфликти на интереси и скрита печалба. Той трябва да действа във Ваша полза, а не като продавач на енергийната компания.

Ако Вашият посредник получава комисиона от енергиен доставчик, посредникът е длъжен да Ви информира ясно, че получава такова плащане, да Ви каже точно колко е то, и да поиска Вашето съгласие тази сума да му бъде изплатена. Ако не го направи, от посредника може да бъде изискано да Ви върне комисионата си, както и от доставчика на енергия, който според общото право се счита за платил на посредника „подкуп“.

Равнището на оповестяване на комисионата, което правят безскрупулните посредници, може да варира. Те може да казват, че получават плащане от енергийната компания, но да не предоставят повече подробности, или може да внушават, че не начисляват нищо. Някои намекват, че търсят на пазара за възможно най-добрата оферта, но всъщност са мотивирани да намерят доставчика на енергия, който им плаща най-високите комисиони.

Информацията, която имаме, предполага, че комисионите могат да достигнат до 10 пенса на kWh, но по-често варират между 1-3 пенса.

Видяхме също доказателства, че посредниците действат в техен собствен интерес, тъй като получават стимули от енергийните доставчици, а клиентите не винаги се насочват към най-ниската налична цена на пазара. Ако това се е случило, ние ще търсим възстановяване на плащане в размер на разликата между договорената цена и цената, която посредникът би постигнал, ако е действал в най-добрия интерес на своя клиент.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е ТРЯБВАЛО ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА, ВКЛЮЧВА:

  • Каква е точно комисионата?
  • Посредникът проучил ли е пазара, за да разбере коя цена е във Ваша полза, или е бил обвързан с определени доставчици?
  • Продължителността на договора, който Ви е бил предложен, бил ли е обвързан с неговата комисиона?
  • Спестявали ли са Ви пари изобщо?
  • Щеше ли да е по-добре да останете с договора, който вече имате?
  • Било ли Ви е казано, че обикновено енергийните компании плащат комисиона на посредника и възстановяват тези разходи чрез увеличаване на единичната цена на енергията на клиентите, като ефектът е, че цената на комисионата на посредника е включена в сметката на клиентите?

Само ако знаете отговора на всички тези въпроси, според нас може да се каже, че сте били правилно посъветвани.

Проучванията по нашите казуси показват, че исковете могат да бъдат значителни. Същността на проблема е, че това са скрити комисиони и вероятно сте си мислели, че сте постигнали добра оферта с надежден посредник.

Има ли иск от моя страна?

КАК МОГА ДА РАЗБЕРА ТОВА?

Ако комисионата е платена и не сте дали своето информирано съгласие, може да имате иск. Важното в този случай е, че никое предприятие или организация, на която са били начислени скрити комисиони, не може да знае, че подкупът е съществувал, докато не попита.

За да разберете дали отговаряте на условията, попълнете процеса на регистрация тук. Ако резултатът от запитването е, че са начислявани комисиони, ние ще действаме от Ваше име, за да се опитаме да ги възстановим.

Важната информация, от която се нуждаем, е:

1) Самоличността на Вашия посредник или посредници през последните 12 години;

2) Как сте се свързали с Вашия посредник;

3) Можете ли честно да кажете, че не сте били информирани, че Вашият посредник изобщо ще получи комисиона, или че не сте получили пълни подробности за комисионата;

4) Копия от Вашите договори или фактури.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ИСКА

Срещу кого е предявен искът?

Можете да предявите иск срещу Вашия посредник или доставчика на енергия. Енергийната компания обаче е задължена да гарантира, че ставките и структурата на комисионите са Ви обяснени. Ако не го е направила, тя може да носи отговорност пред Вас.

Основните ответници, които разследваме, са:

Нашите поддръжници

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.