Czego dotyczy roszczenie?

Wielu przedsiębiorstwom wygodnie jest załatwiać sprawy związane z dostawami gazu i energii elektrycznej za pośrednictwem brokerów energetycznych.

Brokerzy często wysyłają wiadomości e-mail lub dzwonią do potencjalnych klientów, obiecując niższe ceny. Oczywiście wielu z nich uczciwie i otwarcie mówi o tym, jak są opłacani, ale są też tacy, którzy nie przyznają się, że firma energetyczna przekazuje im prowizje.

OFGEM, brytyjski regulator rynku energii, ostrzega – już od paru lat – przed działaniami tzw. zewnętrznych podmiotów wprowadzających (ang. Third Party Introducer, TPI). Niestety TPI nie podlegają regulacjom OFGEM. Oznacza to, że brokerzy kontaktujący się z różnymi strukturami biznesowymi (np. organizacjami charytatywnymi, szkołami, klubami, związkami wyznaniowymi) nie muszą przestrzegać żadnych kodeksów ani norm postępowania.

Naszym zdaniem ten proceder mógł się zacząć już w roku 2003.

Szacunki pokazują, że brokerzy energetyczni w Wielkiej Brytanii otrzymują prowizje w wysokości 2,25 miliarda funtów rocznie od firm energetycznych.

Warto pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem broker ma określone zobowiązania wobec swoich klientów. Np. ma obowiązek zachować należytą staranność i posiadać odpowiednie kompetencje do wykonywanej pracy, musi unikać konfliktów interesów i nie wolno mu generować tajnych zysków. Broker ma działać w Twoim interesie, a nie jako handlowiec firmy energetycznej.

Jeżeli Twój broker otrzymuje prowizję od dostawcy energii, ma obowiązek poinformowania Cię o niej i jej dokładnej wysokości. Musi też uzyskać od Ciebie zgodę na jej otrzymywanie. Jeśli nie przekaże tej informacji, może być zobowiązany do zwrotu prowizji. To samo dotyczy dostawcy energii, który w myśl zapisów prawa zwyczajowego wręcza brokerowi „łapówkę”.

Pozbawieni skrupułów brokerzy ujawniają niektóre informacje w różnym stopniu. Niektórzy twierdzą, że otrzymują wynagrodzenie od firmy energetycznej, ale nie podają jego wysokości. Inni mówią, że nie dostają żadnej prowizji. Jeszcze inni dają do zrozumienia, że przeczesują rynek w poszukiwaniu najtańszych opcji, ale w rzeczywistości są na usługach dostawcy energii, który wypłaca najwyższe prowizje.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że prowizje dla brokerów mogą sięgać nawet 10 pensów za kilowatogodzinę. Najczęściej są to jednak kwoty rzędu 1-3 pensów za kilowatogodzinę.

Mamy też dowody na to, że ponieważ brokerzy są zachęcani przez dostawców energii do działania w ich interesie, klient nie zawsze jest informowany o najniższej cenie dostępnej na rynku. W takich przypadkach będziemy starać się o rekompensatę w wysokości różnicy pomiędzy wynegocjowaną ceną a tą, którą powinien był zaproponować broker działający w najlepiej pojętym interesie klienta.

INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN PODAĆ BROKER TO M.IN.

  • Jaka jest dokładna wartość pobieranej prowizji?
  • Czy broker zbadał rynek, aby ustalić najlepszą dla Ciebie ofertę czy też jest powiązany z konkretnymi dostawcami?
  • Czy długość sugerowanej umowy jest powiązana z wysokością prowizji?
  • Czy broker w ogóle daje Ci możliwość zaoszczędzenia środków?
  • Czy nie lepiej byłoby dla Ciebie, gdybyś nie zmienił(-a) dotychczasowej umowy?
  • Czy powiedziano Ci, że firmy energetyczne płacą często prowizje brokerom, wliczając je w koszty jednostkowe energii, co powoduje, że prowizja brokerska jest uwzględniona w rachunku, za który musi zapłacić klient?

Dopiero, gdy znasz odpowiedź na wszystkie te pytania, można powiedzieć – tak my uważamy – że zostałeś właściwie poinformowany.

Jak pokazują nasze studia przypadków, roszczenia mogą dotyczyć poważnych kwot. Rzecz w tym, że mówimy o ukrytych prowizjach, więc mogło Ci się nawet wydawać, że zawierasz korzystną transakcję za pośrednictwem uczciwego brokera.

Czy w moim przypadku jest sens zgłaszać roszczenie?

JAK MOGĘ SIĘ TEGO DOWIEDZIEĆ?

Jeśli wypłacano prowizje, a Ty nie wyraziłeś(-aś) na to świadomej zgody, może przysługiwać Ci prawo zgłoszenia roszczenia. Trzeba pamiętać, że firmy i organizacje, którym naliczono ukryte prowizje, mogą nie mieć o nich pojęcia, dopóki nie wykażą się chęcią dotarcia do prawdy.

Aby dowiedzieć się, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne, przeprowadź proces rejestracji tutaj. Jeżeli okaże się się, że naliczano prowizje, podejmiemy stosowne działania w Twoim imieniu, ukierunkowane na odzyskanie utraconych środków.

Ważne informacje, których będziemy potrzebować:

1) dane identyfikacyjne brokera lub brokerów, z którymi kontaktowałeś(-aś) się w ciągu ostatnich 12 lat;

2) w jaki sposób broker skontaktował się z Tobą;

3) czy możesz szczerze powiedzieć, że nie zostałeś(-aś) poinformowany o tym, że broker otrzyma prowizję albo nie otrzymałeś(-aś) pełnych informacji na ten temat;

4) kopie umów lub faktur.

DOŁĄCZ DO POZWU ZBIOROWEGO O ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ

Wobec kogo jest roszczenie?

Możesz wnieść roszczenie przeciwko brokerowi lub dostawcy energii. Firma energetyczna musi zapewnić wyjaśnienie stawek i struktury prowizji. Jeśli tego nie zrobi, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wobec Ciebie.

Główni pozwani, których bierzemy pod uwagę:

Kto nas wspiera

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.