ادعا در مورد چیست؟

بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که قراردادهای گاز و برق خود را از طریق کارگزاران انرژی منعقد کنند.

کارگزاران اغلب با ارسال ایمیل یا تماس ناخواسته با مشتریان بالقوه، وعده قراردادهای ارزان‌تر به آنها می‌دهند. هرچند بسیاری از کارگزاران درباره مبلغ کمیسیون خود شفاف و صادق هستند، بسیاری دیگر این حقیقت را که شرکت‌های انرژی به آنها کمیسیون می‌پردازند از مشتریان پنهان نگه می‌دارند.

OFGEM، نهاد ناظر انرژی، از سالها پیش درباره فعالیت‌های «عرضه‌کنندگان متفرقه» (TPI) هشدار داده بود. متاسفانه TPI ها مشمول اختیارات نظارتی OFGEM نمی‌شوند. یعنی کارگزارانی که با کسب‌وکارها (شامل خیریه‌ها، مدارس، باشگاه‌ها و گروه‌های مذهبی) سروکار دارند، ملزم به رعایت هیچ دستورالعمل یا معیار رفتاری نیستند.

به نظر ما، این روند از سال 2003 آغاز شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که کارگزاران انرژی در بریتانیا سالانه حدود 2.25 میلیارد پوند از محل کمیسیون انرژی درآمد کسب می‌کنند.

از نظر حقوقی، کارگزار در قبال شما وظایف مشخصی دارد که شامل وظیفه به‌کارگیری مهارت و احتیاط معقول، پرهیز از تعارض منافع و خودداری از کسب سود پنهان می‌شود. کارگزار قرار است حافظ منافع شما و نه فروشنده شرکت انرژی باشد.

اگر کارگزار از تامین‌کننده انرژی کمیسیون بگیرد، باید دریافت این مبلغ را علنی کند، مبلغ دقیق کمیسیون را به شما اعلام کند و دریافت این مبلغ را منوط به کسب رضایت شما کند. اگر این الزامات رعایت نشود، کارگزار را می‌توان مجبور به بازگرداندن مبلغ کمیسیون کرد، زیرا در این شرایط می‌توان تامین‌کننده انرژی را، طبق قانون عرفی، پرداخت‌کننده «رشوه» به کارگزار دانست.

سطح افشاگری کارگزاران بی‌ملاحظه ممکن است متغیر باشد. آنها ممکن است بگویند که از شرکت انرژی پول می‌گیرند ولی جزییات بیشتری ارائه نکنند، یا ممکن است بگویند که اصلاً پولی نمی‌گیرند. برخی ممکن است مدعی شوند که بازار را برای یافتن بهترین قیمت ممکن زیر پا می‌گذارند ولی در واقع در پی همکاری با تامین‌کننده‌ای باشند که بیشترین کمیسیون را به آنها پرداخت می‌کند.

اطلاعات در اختیار ما نشان می‌دهد که مبلغ کمیسیون ممکن است به 10 پنی در هر کیلووات ساعت برسد. در بیشتر موارد، 1-3 پنی پرداخت می‌شود.

همچنین، طبق مستنداتی که دیده‌ایم، از‌آنجا‌که تامین‌کنندگان انرژی کارگزاران را تشویق به حفظ منافع تامین‌کنندگان می‌کنند، گاهی مشتریان از دستیابی به ارزان‌ترین قیمت بازار محروم می‌مانند. در مواردی که چنین اتفاقی رخ داده باشد، ما برای دریافت غرامتی معادل اختلاف بین قیمت توافق‌شده و قیمتی که در صورت رعایت منافع مشتری حاصل می‌شد، اقدام خواهیم کرد.

اطلاعات زیر باید در اختیار شما قرار می‌گرفته است:

  • مبلغ دقیق کمیسیون چقدر بوده است؟
  • آیا کارگزار بازار را برای یافتن مناسب‌ترین قیمت جستجو کرده است، یا فقط با تامین‌کنندگان خاصی در ارتباط بوده است؟
  • آیا متن قرارداد پیشنهادی با مبلغ کمیسیون آنها ارتباط داشته است؟
  • آیا آنها اصلاً هزینه‌های شما را کاهش داده‌اند؟
  • آیا بهتر نبود قرارداد قبلی خود را حفظ می‌کردید؟
  • آیا به شما گفته شد که، شرکت‌های انرژی، معمولاً، به کارگزاران کمیسیون می‌پردازند و آن هزینه را با افزایش هزینه واحد انرژی مشترکان جبران می‌کنند؛ یعنی هزینه کمیسیون کارگزار در صورتحساب مشترکان لحاظ می‌شود؟

به نظر من، فقط در صورتی که پاسخ همه این پرسش‌ها را بدانید، می‌توان شما را به روش مناسب راهنمایی کرد.

طبق نتایج مطالعات موردی ما، مبالغ غرامت ممکن است بسیار کلان باشد. مشکل اصلی این است که این کمیسیون‌ها به‌صورت پنهان پرداخت شده است و در آن مقطع احتمالاً شما آن معامله را مطلوب و آن کارگزار را قابل اعتماد ارزیابی کرده بودید.

آیا غرامت به من تعلق می‌گیرد؟

چگونه می‌توانم بفهمم؟

اگر کمیسیون پرداخت شده باشد و شما رضایت آگاهانه خود را اعلام نکرده باشید، شاید غرامت به شما تعلق بگیرد. از نکات مهم این پرونده آن است که هیچ شرکت یا سازمانی که مشمول پرداخت ناآگاهانه کمیسیون پنهان شده است، بدون استعلام نمی‌تواند بفهمد که آیا موضوع رشوه وجود داشته است یا خیر.

برای این که بفهمید آیا واجدشرایط هستید یا خیر، فرآیند ثبت‌نام را از اینجا کامل کنید. اگر نتیجه استعلام این باشد که کمیسیون کسر شده است، ما از طرف شما برای پس گرفتن آن اقدام می‌کنیم.

اطلاعات مهمی که ما نیاز داریم، عبارت‌اند از:

1) هویت کارگزار یا کارگزاران شما طی 12 سال گذشته؛

2) روش تعامل شما با کارگزار؛

3) این که بتوانید صادقانه بگویید که اصلاً از پرداخت کمیسیون به کارگزار خبر نداشتید، یا این که جزییات کامل کمیسیون به شما اعلام نشده بود؛

4) رونوشت قراردادها یا صورتحساب‌ها.

پیوستن به دعوا

دعوا علیه چه‌کسی اقامه می‌شود؟

شما می‌توانید علیه کارگزار یا تامین‌کننده انرژی اقامه دعوا کنید. البته، شرکت انرژی باید درباره نرخها و ساختار کمیسیون توضیح بدهد. اگر چنین نکند، در قبال شما مسئول خواهد بود.

خوانده‌های اصلی شناسایی‌شده عبارت‌اند از:

حامیان ما

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.